Zöld út

A zöld út –  szerzői archiválás (self-archiving) – az egyidejű vagy utólagos szövegarchiválást jelenti egy intézményi vagy egy diszciplináris open access dokumentumszerveren. A szerzői archiválás tárgya tudományterületenként eltérő. Egyes diszciplínákban (pl. fizika) bevett gyakorlat a preprintek, kísérleti eredmények gyors, informális közreadása, más területeken (pl. orvostudomány) kizárólag a szerző utolsó saját változatának (lektorált postprint) közreadása elfogadható, s vannak olyan tudományágak, amelyeknél a szerzői jog féltése teljesen gátat vet a nyílt hozzáférés gyakorlatának. A saját archiválás egyik módja a cikkek (vagy a kiadói honlapra vezető ugrópontok) közreadása a szerzők saját vagy intézeti honlapján. Az egyes intézményekben működtetett szabad hozzáférésű archívumok (intézményi repozitóriumok) előnye a szolgáltató (legtöbb esetben könyvtár) által a cikkekhez hozzáadott szabványos metaadatokban és az archívum OAI-PMH-kompatibilitásában rejlik, így a regiszterek be tudják gyűjteni a dokumentumokat. Ilyen összesített regiszter például a brit OpenDOAR (JISC), az amerikai OAIster (University of Michigan) és a német BASE (Bielefeld Academic Search Engine – Universitätsbibliothek Bielefeld). Működnek tudományágakat átívelő, tudományterületi archívumok is, mint például a RePEc a közgazdaságtan, a CogPrintsa pszichológia, a PubMed Central az orvostudomány, valamint az 1991-ben indult, és rendkívül népszerű arXiv a fizika területén.

 

Beadott kézirat (pre-print), lektorálás előtti változat

 • a szerző által megírt és beküldött tudományos közlemény
 • lektori munka még nem látható rajta
 • nem tartalmaz végleges oldalszámot
 • nem tartalmazza a kiadó logoját
 • nincs DOI-szám feltüntetve
 • gyakran 'accepted manuscript' vagy 'for peer review' vízjellel van ellátva
 • példa 1; példa 2; példa 3

Közlésre elfogadott kézirat (post-print), lektorálás utáni változat

 • a kiadó által a szerzőnek javításra visszaküldött változat
 • régi neve a kefelenyomat
 • lektori munka látható rajta
 • bal oldalán gyakran számsor fut
 • nem tartalmaz végleges oldalszámot
 • nincs DOI-szám feltüntetve
 • végleges kötet- és füzetszám még nincs feltüntetve
 • gyakran 'uncorrected proof' vízjellel van ellátva
 • példa 1; példa 2; példa 3

Végleges kiadói változat, a megjelent változat

 • a végleges megjelent tudományos közlemény
 • végleges oldalszámot tartalmaz
 • végleges kötet- és füzetszám fel van tüntetve
 • DOI-szám fel van tüntetve a cikken, amennyiben rendelkezik a folyóirat vele
 • tartalmazza a kiadó logoját
 • példa 1; példa 2; példa 3

 

A szerzői archiválás másik lehetséges módja, ha a tudományos dokumentumokat a szerző a saját vagy intézete honlapján teszi elérhetővé („Self-Posting”), de az így közzétett dokumentum kevésbé látható, mint a ráépített szolgáltatásokkal rendelkező intézményi és diszciplináris repozitóriumokban történő archiválás esetén.

A jogi kérdések áttekintéséről, vagyis hogy milyen archiválási politikát engedélyeznek, a kiadók és a SHERPA/RoMEO jegyzékek nyújtanak összefoglaló tájékoztatást.

Az open access repozitóriumok listája megtalálható a The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), valamint a Registry of Open Access Repositories (ROAR) oldalakon. 

 

Repozitóriumok áttekinthető listái

A szerzői archiválás másik lehetséges módja, ha a tudományos dokumentumokat a szerző a saját vagy intézete honlapján teszi elérhetővé, de az így közzétett dokumentum kevésbé látható, mint a ráépített szolgáltatásokkal rendelkező intézményi és diszciplináris repozitóriumokban történő archiválás esetén.