Szerzők

Open Access 3 lépésben
border

 

Tudnivalók szerzők számára

A szerzőK számára a legfontosabb a tudományos kutatási eredményeik nyilvánosságra hozatala, vagyis a publikálás. Ezáltal válnak a tudományos közösség számára láthatóvá és értékelhetőve az elért eredmények.

Nemrég még az egyetlen lehetőség a tudományos eredmények rögzítésére és terjesztésére - legyen szó folyóiratcikkekről, könyvekről vagy társszerzőként írt könyvfejezetekről - a nyomtatásban való megjelenés volt.

Az internet megjelenése azonban új lehetőséget hozott, igaz, új kérdéseket és bizonytalanságot támasztva. Az alábbiakban az internet révén nyíltan hozzáférhető publikációs csatornákkal kapcsolatos kérdésekre térünk ki.

 

Open Access (nyíltan hozzáférhető) publikácók finanszírozása

Először is különbséget kell tenni a két legfontosabb open access stratégia között:

1. a nyíltan hozzáférhető folyóiratban való publikálás vagy a nyílt hozzáférést alkalmazó kiadónál való publikálás (arany út);

2. a publikált tudományos szövegeknek, adatoknak intézményi vagy tematikus dokumentumszerveren, repozitóriumban történő közzététele nyílt hozzáféréssel (zöld út).

E második stratégia általában nem jár költséggel a szerző számára. Nem ez a helyzet azonban az elsőként felsorolt stratégia esetén. A Kaufmann-Wills-Group felmérése szerint az open access folyóiratoknak kevesebb mint fele finanszírozza magát a szerzők befizetéseiből.

A szerzőknek a publikálás kezdeményezését megelőzően általában a kiadók (vagy DOAJ) honlapjáról érdemes tájékozódni arról, hogy milyen finanszírozásban jelenik meg az illető folyóirat, milyen magas publikációs költséget számol fel a szerzőnek.

Mivel minden tudományterületen számos open access folyóirat létezik, fáradságos és hosszas munkát igényel összehasonlítani a publikálás lehetséges eszközeit. Olyan összehasonlító elemzés és értékelés még nem született, mely annak költséghatékonyságát vizsgálta volna, ha a szerzők vállalják át a publikálás költségeit.

 

Lehetőségek a szerzői publikációs költségek visszatérítésére

Néhány open access kiadó az intézményi tagságot ajánlja fel a szerzőknek. A tagság fejében, amelyet a kutatási és/vagy oktatási intézmény könyvtárán keresztül vagy önállóan vásárol meg egy-egy évre, az illető intézménynek kutatói és/vagy oktatói ingyen vagy csökkentett díjszabás ellenében publikálhatnak a kiadó kiadványaiban.

A kutatásfinanszírozó intézményeken kívül léteznek olyan szervezetek, amelyek átvállalják a publikációs költségeket. Ilyen Németországban a Deutsche Forschungsgemeinschaft, (DFG) amely 750 eurós támogatást ítél oda egy-egy időszakban, vagy a Volkswagen Stiftung; mindkettő kifejezetten támogatja a publikációk nyílt hozzáférésű folyóiratokban történő megjelenését.

 

Open Access (nyíltan hozzáférhető) publikációk impakt faktora és elismertsége

A tudományos publikációk láthatósága és hatásossága fontos szerepet játszik a szerzők megítélésében és egyéni karrierlehetőségeiben.

Tanulmányok mutatták ki, hogy a szabadon hozzáférhető tudományos tartalmakat többször idézik, mint azokat, amelyek költségtérítéses publikációs orgánumokban jelennek meg.

Némely open access folyóiratnak van már impakt faktora, sőt akár meg is haladhatja az előfizetéses tematikus párjának impakt faktorát. De nem csak az impakt faktor jelentős ebből a szempontból, hanem azoknak a letöltéseknek a száma is, amelyek a nyíltan hozzáférhető tudományos eredmények felhasználását, vagyis megnövekedett láthatóságát jelzik.

Különböző tudományterületek egyre inkább előtérbe helyezik a nyílt hozzáférést működésük során. Németországban a Hochschul Rektoren Konferenz ajánlásai, miszerint a kutatási eredmények digitális felhasználhatóságát minél inkább növelni kell, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyílt hozzáférés megítésében fordulat következzék be.

Híres kutatóintézmények, mint amilyen a német Max Planck Gesellschaft és Helmholtz Gemeinschaft igen határozottan propagálják a nyílt hozzáférés eszméjét, és a Deutsche Forschungsgemeinschaft egyenesen előírja az általa támogatott kutatóknak, hogy eredményeiket (kiegészítő jelleggel) nyíltan is tegyék hozzáférhetővé.

 

A szerző saját jogainak megtartása

Azok a szerzők, akik szeretnék eredményeiket nyíltan hozzáférhetővé tenni, fontoljanak meg néhány alapvető jogi tényt.

Alapvetően azt, hogy rendelkeznek azon műveik online hasznosításának jogával, amelyek hagyományos papíralapú kiadásban jelentek meg, hacsak a szerződésben erre külön ki nem tértek. E jogi alap némely pontokon különbözik elsődleges online megjelenés (az arany út értelmében) és párhuzamos megjelenés (a zöld út értelmében) esetén.

 

Párhuzamos megjelenés repozitóriumokban

A legtöbb kiadó engedélyezi a publikációk intézményi vagy tudományterületi repozitóriumokban történő párhuzamos elhelyezését. A Sherpa/Romeo listák részletesen tájékoztatnak arról, hogy a kiadók milyen kiadói politikát vallanak a párhuzamos elhelyezés kérdésében.

Ahhoz, hogy egy szerző biztosítsa magának a jogot cikkének online repozitóriumban vagy saját intézményének ingyenesen elérhető dokumentumszerverén történő párhuzamos elhelyezésére, a kiadóval kötött szerződést ennek értelmében kell megkötnie.

Célszerű, ha nem adja át a kiadónak az exkluzív jogokat, hiszen azzal lemond saját publikációja online hozzáférhetővé tételének jogáról.

Megfontolandó egy olyan kiegészítés csatolása a szerződéshez, amelyben a szerző kijelenti, hogy fenntartja magának azt az egyszerű jogot, hogy művét nonprofit dokumentumszerveren online hozzáférhetővé tegye. Az interneten léteznek erre különféle letölthető szerződéskiegészítések (l. SPARCCreative Commons).

Természetesen a szerződés-kiegészítéseket a kiadói félnek is alá kell írnia. Vannak kiadók, amelyek nem fogadnak ilyen szerződés-kiegészítéseket.

Részletesebb információt a Max Planck Digital Library által összeállított áttekintés nyújt.

 

Open Access folyóiratokban történő elsődleges publikálás

Open Access folyóiratokban vagy kiadóknál történő elsődleges publikálás esetén a szerzőknek biztosítaniuk kell a kiadó/folyóirat számára az online terjesztés jogát, illetve azt, hogy a cikk előzetesen nem jelent meg máshol.

Fordított esetben az Open Access folyóiratok és kiadók megengedik az általuk megjelentetett dokumentumok rendelkezésre bocsátását azzal a feltétellel, ha az elsődleges megjelenés helyét mindig megnevezik.

Az egyes Open Access folyóiratok honlapjaikon részletesen tájékoztatnak kiadói politikájukról. Sok folyóiratkiadó irányelveit a Sherpa/Romeo listák mutatják be.

 

Predátor folyóiratok

A nyílt hozzáférés kapcsán problémaként merül fel az úgynevezett predátor - más néven parazita vagy ragadozó - folyóiratok kérdése. Az open access megjelenésével egy időben bukkantak fel olyan folyóiratok, melyek kizárólag anyagi haszon érdekében keresik fel a kutatókat és a tudományos háttér hiányában működtetik folyóirataikat, kihasználva a kutatók tudományos teljesítménykényszerét. 

A predátor folyóiratok jellemzőiről részletes ismertetőt itt olvashat.

 

Hibrid folyóiratok

Számos hagyományos kiadású, tudományos folyóirat felajánlja azt a lehetőséget a szerzőknek, hogy díj ellenében a cikküket nyíltan elérhetővé teszik. A folyóirat többi cikke pedig előfizetés útján válik hozzáférhetővé az olvasók számára.

A hibrid modell jellemzői

 

Az Open Access dokumentumok licence

 

A szerzők jognyilatkozatban határozhatják meg, hogy az általuk nyíltan hozzáférhetővé tett dokumentumokat milyen feltételekkel használhatja fel egy harmadik fél.

Ezek a nyilatkozatok az esetleges visszaélések elleni jogi lépések alapjául is szolgálhatnak, és a felhasználók számára is egyértelműen megszabják a felhasználás feltételeit és határait. Az ilyen licencek segítségével az adott felhasználási jogok átruházása könnyebbé válik.

Az itt felsorolt tartalmak csak az információszerzést szolgálják, jogi vitában nem érvényesíthető kijelentések.

 

Kapcsolat