A nyílt hozzáférés hete

 

Az Open Access Week 2013. október 21-25. között immár hatodik éve megrendezésre kerülő globális rendezvénysorozat, amelynek fókuszában a tudományos kommunikáció új modellje áll.
A tudományos szakirodalom nyílt hozzáférésének eszméje 2002-ben a Budapest Kezdeményezéssel indult világhódító útjára. A kutatók által megfogalmazott gondolat mozgalommá nőtte ki magát, sőt mára egész iparág és sokrétű szolgáltatási infrastruktúra épült az új publikációs modell köré.

A nyílt hozzáférés arany útja szerint a kutatók nyíltan elérhető folyóiratokban publikálnak, illetve cikk-eljárási díj megfizetésével biztosítják az ingyenes online elérést mindenki számára.
A zöld utas nyílt hozzáférés a folyóiratokban megjelent publikációk lektorált vagy lektorálás előtti szerzői változatának tudományterületi vagy intézményi repozitóriumban történő archiválását és szabad elérését szorgalmazza.
A közpénzen finanszírozott kutatások és kutatási adatok elérése napjainkban gazdasági, finanszírozási, infrastrukturális és a társadalmi diskurzus témája mind globális, mind európai szinten.

A nyílt hozzáférés hete alkalmat kínál arra, hogy a kutatói társadalom és a tudományos kommunikációs folyamat további szereplői gyarapítsák ismereteiket az open access előnyeiről, megosszák egymással tapasztalataikat, és aktív részesei legyenek a tudományos publikálás új rendszerének.
Ez a hét lehetőség arra, hogy a folyamat szereplői kommunikáljanak egymással, és helyi stratégia kidolgozásával hatékonyan használják ki a nyílt hozzáférés által kínált lehetőségeket.

border

 

Hazai eredmények

A magyar open access repozitóriumok képviseleti szerveként a HUNOR (HUNgarian Open Repositories) konzorcium célul tűzte ki a nyílt hozzáférés hazai gyakorlatának elterjesztését. A HUNOR tagjai a magyar tudomány hazai és nemzetközi elismerésének javítását a tudományos eredmények hatékony disszeminációjával kívánják elérni, nevezetesen nyílt elérésű repozitóriumok országos infrastrukturális hálózatának kialakításával, módszertani központ létrehozásával, a külföldi know-how és nemzetközi szabványok hazai alkalmazásával, a tudományos kommunikáció komplementer csatornáinak meghonosításával, nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítésével.
A hazai oktatási és kutatási intézmények nyílt hozzáférést támogató tevékenységeik közé tartozik a nemzetközi open access programokban és projektekben való aktív részvétel is. Nagyszerű példáját adja a hazai felsőoktatási intézmények nemzetközi jelenlétének a DART-Europe (www.dart-europe.eu), amely számos magyar egyetem (Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Szegedi Tudományegyetem) elektronikus archívumából teszi kereshetővé és nyíltan hozzáférhetővé a doktori disszertációkat.
 

Az Open Access Week rendezvényeit a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

border

 

Letölthető ismertetők:

 

nyomdai verziók

Az értéknövelt publikációról A oldal B oldal
A HUNOR-ról A oldal B oldal
Az open access-ről A oldal B oldal
Amit a kutatók tehetnek a nyílt hozzáférés népszerűsítéséért A oldal  
Amit az egyetemek tehetnek a nyílt hozzáférés népszerűsítéséért A oldal  
Nemzetközi open access hét 2013 (könyvjelző) A oldal B oldal

kis méretű verziók

Az értéknövelt publikációról A oldal B oldal
A HUNOR-ról A oldal B oldal
Az open access-ről A oldal B oldal
Amit a kutatók tehetnek a nyílt hozzáférés népszerűsítéséért A oldal  
Amit az egyetemek tehetnek a nyílt hozzáférés népszerűsítéséért A oldal  
Nemzetközi open access hét 2013 (könyvjelző) A oldal B oldal
 

border

 

Hírek események