Kutatásfinanszírozó testületek

 

Az open access támogatásának politikája

A kutatást támogató intézmények a tudományos világban központi szerepet játszanak a kutatások sokszínű támogatásával. Ugyanakkor a kutatást támogató intézmények nagyban befolyásolják a kutatási eredmények bemutatását azáltal, hogy a támogatáskiosztás eljárását és a kutatási teljesítmény értékelését is gyakorálják.

A tudósok számára a kutatási eredményeik terjesztése a hagyományos, bevált publikációs formákban inkább tűnik bölcsnek, mint az új terjesztési módok kipróbálása. Ha a kutató nem akarja kockáztatni projektjének sikerét vagy a jövőbeli támogatások pozitív kimenetelét, nem fogja az open access politika ismerete vagy open accessről szóló előadás meghallgatása nélkül a kutatási eredményeket költségmentesen hozzáférhetővé tenni, még ha ő maga meg is van győzve a publikációs forma minőségéről.

Nagyon fontosak emiatt a kutatást támogató szervezetek egyértelmű kijelentései és állásfoglalásai az open access mellett, ahogy 2006 elején a Deutsche Forschungsgemeinschat  (DFG) is tette, amikor az új felhasználási irányelveket elfogadta.

A DFG 2003-ban aláírta a Berlin Declaration (magyar változat) és 2006 kezdete óta kifejezetten bátorítja a támogatásban részesülő tagokat, hogy kutatási eredményeiket nyílt hozzáféréssel publikálják. A DFG utal arra a lehetőségre is, miszerint referált, illetve elismert folyóiratokban közvetlenül is lehet publikálni vagy a publikációkat a kiadók szakterületi vagy intézményi repozitóriumaiban elhelyezni.

Az osztrák Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) és a svájci Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) is aláírták a Berlini Nyilatkozatot.

Emellett a FWF honlapján megjelentette open access irányelveit, amelyekben felszólítja a tudósokat, hogy nyílt hozzáféréssel (is) publikáljanak és a "kiadói szerződésekben tartsák fenn kutatási eredményeik elektronikus publikálásának lehetőleg nem kizárólagos használati jogát a költségmentes használathoz."

Az SNF a Berlini Nyilatkozat aláírásával az általa támogatott kutatót bátorítja a digitális publikáláshoz az open access elvei szerint, és támogatja a technikai infrastruktúra kiépítésével. A SNF a kutatási publikációk nyílt hozzáférésével kapcsolatos irányelvében még tovább lép (2007 július) és kötelezi a támogatásokban részesülő tagokat kutatási eredményeik költségmentes hozzáféréséhez.

SHEPA-JULIET-adatbázis bemutatja európai kutatást támogató szervezetek különböző open access politikáját.

 

Magyarországi helyzet

MTA rendelet:

 Az MTA elnöke 27/2012. (IX.24.) határozatában rendelkezett a tudományosművek Open Access közzétételéről. A határozat szerint az OA közzététel helyét be kell vezetni az MTMT­be.

 

Az OTKA aláírta a Berlini Nyilatkozatot, és előírta a támogatott kutatások publikációinak nyílt elérhetőségét.

OTKA - tájékoztató az open access bevezetéséről

OTKA - támogatási szabályzat

 

Kutatásfinanszírozó testületek

 

További linkek