Könyvkiadó

 

Egy jó open access publikációhoz, főleg ha terjedelmes szövegről van szó, nem elegendő a tartalom nyílt hozzáférésének biztosítása repozitóriumban. Bár a nyílt hozzáférés megvalósítja a szöveg elérését, de nem garantálja a szöveg elegendő láthatóságát vagy a szakma általi befogadást.

Ezen gondok megoldásához elkerülhetetlen a szerző számára az online-szövegből készült nyomtatott bemutató példány szétküldése. Az olvasók az online-verzió mellett, amit rögtön látnak, azonnal lekeresik és leellenőrzik, létezik-e a szövegnek nyomtatott változata.

Továbbá egyre több ember nem tartja elegendőnek, ha a mű olvasásához, főleg terjedelmes mű esetén, egyedül a képérnyő áll rendelkezésre és a szöveg egyéni kinyomtatása sem túl praktikus vagy túl drága.

A kiadók a nyomtatott könyvek előállításában és terjesztésében szakmai hozzáértésük miatt az open access terén nagy segítséget nyújthatnak. Főleg a speciális tudományos irodalom esetén, mint disszertációk vagy konferenciakiadványok, amelyek esetén meg lehet szerezni az online nyíltan hozzáférhető szövegek könyvkiadási jogait (hibrid publikálás), ami egyenesen növeli a forgalmat, amennyiben a nyomtatott könyv megfelelő, a magánolvasók számára is elérhető áron kerülnek eladásra.

A kiadók könnyen ki tudják számolni, megéri-e nekik. Akkor érdemes a nyílt hozzáféréssel foglalkozni, ha azon olvasók száma, akik az online verzió megtekintése után a könyv megszerzése mellett döntenek és a könyvet amúgy észre sem vették volna, magasabb, mint azon olvasók száma, akik a könyvvásárlásról lemondanak, mert a szöveg az interneten nyíltan hozzáférhető.

A szaktudományos munkák forgalmazásának jelentős részét az a könyvtár bonyolítja, amely a gyűjtéssel van megbízva. Ha a szakreferensek és a gyarapítást végző könyvtáros egyszerűen tud informálódni a publikáció minőségéről, a költségtérítéses változatot akkor is beszerzik, ha létezik szabadon hozzáférhető online verzió.

A könyvek világában még mindig a ISBN-nel rendelkező könyvek és a könyvkiadókon keresztül történő forgalmazás jelenti a minőségi megjelenést. Azok a tudósok, akik a nyílt hozzáférésű munkákat a képernyőn olvassák, rendszerint úgy hivatkoznak, hogy megadják a kiadó nevét, illetve az online verzióra is utalnak. Ily módon a szakmai világ által a mű észrevétele, befogadása és elismerése évekkel megrövídülhet. A gyakorlati tapasztalatok alapján a nyílt hozzáférés az eladások számát jelentősen növeli!

A nyílt hozzáférés által megnövekedett forgalomra nyújtanak példát Eric van Hippel, MIT publikációi:

  • "Sources of Innovation" (Oxford University Press 1988) című könyv 2005 óta a szerző honlapján nyíltan elérhető, de a kiadó honlapján nem. Az OUP a szerzővel szemben fenntartja kompenzációs kikötését csökkenő forgalom esetén. Ennek ellenére a forgalom a nyílt hozzáférésű rendelkezésre bocsátás után az első évben több mint 75%-kal növekedett.
  • Jóval magasabb eladási számokról számol be az MIT kiadó a CC-licenccel ellátott "Democratizing Innovation" című könyv esetén. A 2005-ben megjelent könyv szabadon hozzáférhető a kiadói és a szerzői honlapon is.