Könyvkiadó

A kiadók a nyomtatott könyvek előállításában és terjesztésében szakmai hozzáértésük miatt az open access terén nagy segítséget nyújthatnak. Főleg a speciális tudományos irodalom esetén, mint disszertációk vagy konferenciakiadványok, amelyek esetén meg lehet szerezni az online nyíltan hozzáférhető szövegek könyvkiadási jogait (hibrid publikálás), ami egyenesen növeli a forgalmat, amennyiben a nyomtatott könyv megfelelő, a magánolvasók számára is elérhető áron kerülnek eladásra. 

A könyvek világában még mindig az ISBN-nel rendelkező könyvek és a könyvkiadókon keresztül történő forgalmazás jelenti a minőségi megjelenést. Azok a tudósok, akik a nyílt hozzáférésű munkákat a képernyőn olvassák, rendszerint úgy hivatkoznak, hogy megadják a kiadó nevét, illetve az online verzióra is utalnak. Ily módon a szakmai világ által a mű észrevétele, befogadása és elismerése évekkel megrövídülhet. A gyakorlati tapasztalatok alapján a nyílt hozzáférés az eladások számát jelentősen növeli!

A nyílt hozzáférés által megnövekedett forgalomra nyújtanak példát Eric van Hippel, MIT publikációi:

  • "Sources of Innovation" (Oxford University Press 1988) című könyv 2005 óta a szerző honlapján nyíltan elérhető, de a kiadó honlapján nem. Az OUP a szerzővel szemben fenntartja kompenzációs kikötését csökkenő forgalom esetén. Ennek ellenére a forgalom a nyílt hozzáférésű rendelkezésre bocsátás után az első évben több mint 75%-kal növekedett.
  • Jóval magasabb eladási számokról számol be az MIT kiadó a CC-licenccel ellátott "Democratizing Innovation" című könyv esetén. A 2005-ben megjelent könyv szabadon hozzáférhető a kiadói és a szerzői honlapon is.

Open Access könyvek gyűjteményei

OAPEN

Az OAPEN könyvtár szabadon hozzáférhető tudományos könyveket tartalmaz, elsősorban a bölcsészettudományok és a társadalomtudományok területén. Az OAPEN együttműködik a kiadókkal a nyílt hozzáférésű könyvek minőségi gyűjteményének létrehozása céljából, valamint kiadóknak, könyvtáraknak és kutatóknak nyújt szolgáltatásokat az elhelyezéssel, a minőségbiztosítással, a terjesztéssel és a digitális megőrzéssel kapcsolatban.

DOAB (Directory of Open Access Books)

A DOAB elsődleges célja az Open Access könyvek elérhetőségének növelése. Ehhez az akadéméiai kiadókat igyekeznek megszólítani, hogy az Open Access könyveik metaadatait helyezzék el a DOAB-ban. A DOAB minden olyan kiadó számára kínál szolgáltatásokat, akik nyílt hozzáférésű, tudományos, lektorált könyveket publikálnak, kiemelkedően fontos számukra, hogy ezek a kiadványok valóban nyílt hozzáférésűek legyenek és megfeleljenek az akadémiai szabványoknak.

Open Book Publishers

Elsősorban bölcsészet és társadalomtudományi témában jelentett meg online open access könyveket. Igény szerint a könyvek nyomtatásban is kérhetők un. print-on-demand rendszerben. A 2008-ban Cambridge-ben alapított cég tapasztalatai szerint a kétféle formátumú kiadás megfér egymás mellett.

InTechOpen

A kiadó könyveit indexeli a Web Of Science Book Citation Index adatbázisa. A legnagyobb open access könyvkiadó orvosi és műszaki és technológiai tudományterületen