OA Kötelezettség

Számos kutatásfinanszírozó előírja, hogy a támogatott kutatás eredményeit open access publikálás formájában kell megjelentetni. A kutatók intézménye is előírhatja, hogy az intézményben végzett kutatások eredményeit nyíltan hozzáférhetővé kell tenni, és ehhez konkrét időintervallumot is megszabhatnak. Meg kell bizonyosodni arról, hogy az open access melyik útjával (arany, zöld) teljesíthető az elvárás. Az open access zöld útja esetén a kéziratok repozitóriumi elhelyezése nem kerül pénzbe, de az arany utas publikálás költségeit be kell kalkulálni a kutatás költségvetésébe, vagy megfelelő finanszírozást kell hozzá keresni.

 

Kötelező OA publikálást előíró projektetek:

NKFIH - OTKA jogutódja

Az OTKA 2008-ban aláírta a jelenleg világszerte közel 500 tagot számláló Berlini Nyilatkozatot, mellyel elkötelezte magát a nyílt hozzáférés mozgalma mellett. A projektet vezető kutató feladata, hogy az OTKA-támogatással létrejött tudományos közleményt a nyílt hozzáférés normái szerint térítésmentesen olvashatóvá tegye a szabad olvashatóság jogának biztosításával, vagy a közlemény megjelenését követően annak nyilvános hozzáférésű repozitóriumba való elhelyezésével. Az OTKA, mint a Science Europe tagja, adoptálja annak open access-politikával kapcsolatos nézeteit és ajánlásait. Fontos megjegyezni, hogy nem tiltjuk a hibrid folyóiratokban nyílt hozzáféréssel történő közlési formát. Amennyiben a szerző a „zöld utat” választja, akkor az OTKA javasolja a közleménynek az MTA (REAL) repozitóriumába történő elhelyezését.

Az OTKA-pályázatokban az „Egyéb költség” rovaton tervezni lehet a nyílt hozzáféréssel történő publikáció költségeit, továbbá az általános költségek negyedét tudományos információ beszerzésére kell fordítani, melynek legalább a felét az intézmény köteles open access költségekre fordítani, melyről el kell számolnia. Az OTKA -projekt lezárását és végső elszámolását követően a projekt dologi költségeinek visszafizetett maradványából maximum 1 millió Ft megpályázható a kutatási témához kapcsolódó, egy éven belül megjelenő cikk publikációs költségére. A projekt lezárásával egyidejűleg a vezető kutatónak a publikációs igényét írásban kell jeleznie az OTKA-nak.

HORIZON2020

A Horizon 2020 in Brief dokumentum előírja, hogy a finanszírozott projektek eredményeit nyíltan hozzáférhető módon kell megjelentetni.  Ez garantálja azt, hogy az EU adófizetői által finanszírozott kutatási eredmények mindenki számára ingyenesen elérhetőek legyenek. A nyílt hozzáférésre vonatkozó előírás mind az arany, mind a zöld út által biztosítható, sőt esetleg még a hibrid megoldás is alkalmas ennek teljesítésére.

Forrás: https://www.openaire.eu/edocman?id=861&task=document.viewdoc

 

További információk:

Modellek

Finanszírozás