A DEENK idén is csatlakozik a Nemzetközi Open Access Héthez

A SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) által 2008-ban elindított programsorozat, lehetõséget biztosít arra, hogy a kutató közösség megismerje és elmélyítse ismereteit a nyílt hozzáférésû publikálással kapcsolatban. Az évente megrendezett nagyszabású eseményen világszerte sok száz elõadás és program népszerûsíti a tudományos kommunikáció ezen formáját, s alkalmat teremt az aktuális trendek és folyamatok bemutatására is.

A 2015-ös OA Hét témája - Együttmûködésekre nyitottan - segít feltárni, hogy az érdekelt felek hogyan tudják összehangolni terveiket és munkájukat a nyílt tudomány, illetve azon belül is a nyílt adathasználat és oktatás szélesebb körû elterjesztése érdekében.

A Debreceni Egyetemen két esemény kapcsolódik az Open Access Hét programjaihoz. A témában tartott elõadások és workshop elsõdleges célja a kutatási adatkezelés témájának kibontása a nemzetközi, illetve a hazai finanszírozói követelményrendszer megismertetése a kutatókkal. A fent említett téma jegyében nagy hangsúlyt kap az intézményi együttmûködések feltérképezése, mely alapja lehet egy nemzetközi szabványoknak megfelelõ adatkezelési infrastruktúra kiépítésének.

Az események színhelye és idõpontjai:
2015. október 19. 14.00 (Kenézy Élettudományi Könyvtár 3. emelet)
2015. október 29. 13.00 (Gazdaságtudományi Kar - TVK épület, tanácsterem)

oa hét

 

elválasztó

 

HÍREK, ESEMÉNYEK